Algemene voorwaarden en huisregels Trainingscentrum Fysioplus

 • De sporter neemt op eigen verantwoording deel aan het trainingsprogramma.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht.
 • Laat elk toestel voor de volgende gebruiker schoon achter. (U vindt schoonmaakmiddel bij het keukenblad, doekjes en papier aan de wand, neem hiermee het toestel af om zweet e.d. te verwijderen).
 • Wij verzoeken u zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiëne en het dragen van (schone) sportkleding of makkelijk zittende kleding en sportschoenen (in ieder geval schone schoenen en geen zolen die zwart afgeven) heeft de voorkeur.
 • Gebruikte materialen dienen na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.
 • Eventuele schade aan zaal of apparatuur, zo ook ongevallen en blessures moeten direct worden gemeld aan de fysiotherapeut of balie, verwijtbare schade zal worden verhaald op de veroorzaker.
 • Roken is niet toegestaan.
 • U kunt zich omkleden in de kleedkamers, waar u uw jassen e.d. kan laten hangen. Er is een mogelijkheid tot douchen. Wij doen ons best om de kleedkamers en de fitnessruimte zo schoon mogelijk te houden. Mogen we op uw medewerking rekenen? Tracht de nodige orde in de kleedkamers te respecteren. Gelieve u in de natte ruimte af te drogen na het douchen, zodat we natte (gladde) vloeren in de kleedkamers kunnen vermijden. Gebruik a.u.b. even de trekker. Men wordt geacht geen rommel (lege flesjes en dergelijke) achter te laten in de zaal en/of kleedkamers. Controleer bij vertrek of je al je spullen hebt meegenomen.
 • De intake is éénmalig verplicht bij inschrijving en kan daarna in overleg en op verzoek herhaald worden.
 • Betaling geschiedt per automatische incasso, vooraf overmaken, contant of pin.
 • Abonnementen en/of strippenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. Niet verbruikte tegoeden worden niet gerestitueerd.
 • Trainingscentrum Fysioplus is tijdens officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
 • Trainingscentrum Fysioplus behoudt zich het recht voor het wijzigen van de openingstijden.
 • De aanwezige verantwoordelijke bepaalt muziekkeuze, volume alsook de instelling van de airconditioning.
 • Om veiligheidsredenen zijn kinderen in principe niet toegelaten in de trainingsruimte. Mocht u door een probleem met kinderopvang toch graag uw kind(eren) meebrengen zal dit gedoogd worden zolang dit geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers van de ruimte. Denk aan de veiligheid van uw kind! De toestellen zijn niet voorzien op gebruik voor kinderen onder 16 jaar. Hij/Zij moet in de koffieruimte blijven (TIP: neem kleurboeken of iets dergelijks mee).
 • Dieren zijn in Trainingscentrum Fysioplus niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.
 • Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in ons trainingscentrum.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Onze groepslessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers.
 • Trainingscentrum Fysioplus is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen. Zorg dat u uw spullen niet onbeheerd achter laat.
 • De sporter onderwerpt zich aan de door de fysiotherapeut of medisch fitness instructrice gegeven instructies en vastgestelde huisregels.
 • Bij overtreding van het reglement kan de trainingskaart of het abonnement worden ingenomen.
 • Wanneer u een goed idee heeft waarmee we onze service kunnen verbeteren (en dat natuurlijk binnen ons budget haalbaar is) zullen we u steeds dankbaar zijn om ons dit mee te delen. Mocht het ondanks onze goede intenties voorvallen dat er bepaalde zaken niet naar wens verlopen staan wij ook steeds open voor (opbouwende) kritiek.

 

Bovenstaande algemene voorwaarden en huisregels maken onlosmakelijk deel uit van het inschrijfformulier van Trainingscentrum Fysioplus, door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cliënt deze voorwaarden te kennen en te accepteren.