Training bij COPD:

In onze trainingsfaciliteit bestaat de mogelijkheid voor patiënten met COPD een trainingsprogramma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze trainingsruimte.

Een goede conditie en krachtige spieren zijn van groot belang!
Door uw lichaam te trainen, kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden.

Er bestaan verschillende soorten trainingen om uw kracht en conditie te verbeteren. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u uw lichaam overbelast. Een goede opbouw is dus van groot belang. De fysiotherapeut zal een trainingsprogramma voor u opstellen dat aansluit bij uw mogelijkheden en zij zal u begeleiden bij het uitvoeren van de verschillende oefeningen. Middels een saturatiemeter (apparaatje dat de zuurstofverzadiging meet in het bloed). Daarnaast wordt de mate van belasting vooraf en tijdens het bewegingsprogramma bepaald. Zo nodig wordt de belasting tijdens de training aangepast.

Vooraf aan de training wordt uw fysieke fitheid in kaart gebracht door middel van een aantal testen. Daarnaast wordt de kracht van uw armen en benen bepaald. Deze testen worden regelmatig herhaald. De fysiotherapeut past de zwaarte van de training aan aan uw fysieke fitheid. Ook houdt zij rekening met wat haalbaar en veilig voor u is. De belasting tijdens een training dient geleidelijk opgebouwd te worden. U kunt om deze reden het beste onder begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut trainen met een specialistische cursus voor COPD.

Fysioplus is onderdeel van: