Bewegen belangrijk bij depressie

We weten inmiddels dat bewegen ontzettend goed is voor het lichaam. Uit een 50-jaar durende studie blijkt dat lichamelijke activiteit ook helpt bij het bestrijden van depressies.

 

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Canada ontdekten dat mensen die gedurende hun volwassen jaren actief waren minder depressieve symptomen hadden dan degenen die minder actief waren. Eerdere onderzoeken hebben dit ook wel aangetoond, maar het bijzondere aan dit onderzoek is dat het werd uitgevoerd onder 11.000 mensen, allemaal geboren in dezelfde week in maart 1958. Ze werden 50 jaar lang gevolgd.De vrijwilligers werden op vier momenten in hun leven ondervraagd over hun fysieke activiteit. Op de leeftijd van 23, 33, 42 en 50 jaar oud. Daarnaast moesten ze ook een aantal standaardtesten doen, waarbij depressieve symptomen zoals een depressieve stemming, vermoeidheid, prikkelbaarheid en angst werden gemeten.

 

Tijdens alle meetmomenten bleek dat degenen die meer bewogen ook minder depressieve symptomen vertoonden. Daarnaast bleek dat de deelnemers die tussentijds actiever werden minder depressieve klachten hebben. Dat betekent dat mensen die meer gaan bewegen op hun 42ste daar ook voordeel van hebben. In feite, meer bewegen op welke leeftijd dan ook – van niks naar drie keer per week – verlaagde de kans op een depressie. Bij sommige mensen kan een depressie een barrière zijn om fysiek bezig te zijn, terwijl bij andere het overgewicht meegenomen kan worden in de cyclus van depressie. ‘Onze studie suggereert dat mensen met depressieve klachten geholpen kunnen worden door beweging aan hun leven toe te voegen’, aldus de auteurs.